Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2013

AoiShiroyamaaaa
5667 e0d8
Reposted fromnyaako nyaako viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
5939 ef7c
Reposted fromnyaako nyaako viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
5546 5d4b
Reposted fromnyaako nyaako viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
1279 546a
Reposted frompanoramiczna panoramiczna viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
7324 b51c
Reposted fromGIFer GIFer viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
4689 d69f 500
Reposted fromtez tez viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
4762 0c9b
Reposted fromobsesje obsesje viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
Uważam, że ból i cierpienie to dwie różne rzeczy. Ból jest doznaniem. Cierpienie jest skutkiem bólu. Jeżeli człowiek umie znosić ból, potrafi żyć, nie cierpiąc. Jeżeli nauczy się wytrzymywać ból, wytrzyma wszystko. Jeżeli nauczy się kontrolować ból, wyrobi w sobie kontrolę nad samym sobą. Dotychczas szedłem przez życie, nie mając żadnej kontroli. Przez dwadzieścia trzy lata niszczyłem siebie, wszystko i wszystkich wokół mnie i nie chcę dłużej tak żyć. Przyjmuję ból, żeby nigdy więcej nie cierpieć. Przyjmuję ból, żeby mieć poczucie kontroli nad sobą. Siedzę cały w ogniu i przyjmuję to.
— James Frey "Mój przyjaciel Leonard"
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
Czasami mamy takie osoby o których nie możemy zapomnieć, które powodują "to coś" w środku tylko jak się ich zobaczy, jak zobaczy się ich uśmiech, czy usłyszy ich głos.
— mimo starań, dalej czuje sie złamana.
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
1503 9beb
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
1484 96c4
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
Prawdziwa miłość jest raną. I tylko tak ją można odnaleźć w sobie, gdy czyjś ból boli człowieka jako jego ból.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
Wszyscy boimy się ludzi, którzy mogą nas zranić.
— Tess Gerritsen - Grzesznik
Reposted fromcountingstaars countingstaars viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych, neurotyków.
— coś w tym jest.
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viaKepper Kepper
0763 e2a1
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaKepper Kepper
0981 a044
Reposted fromsxizzor sxizzor viaKepper Kepper
If you still talk about it - you still care about it.
— Anonymous (via blackbruise)
Reposted fromworldsoul worldsoul viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa
Tak wiele się zmieniło...
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaKepper Kepper
AoiShiroyamaaaa

ONI CIĘ, KURWA, NISZCZĄ.
Nie chcą tego.
ALE TO ROBIĄ.

— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaKepper Kepper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl